България, Пловдив, ул. Напредък 1А

Тел: +359 32 966 672, факс: +359 32 966 673, GSM: +359 888 910 299

E-mail: info@autogas-center.net